ALGEMENE VOORWAARDE KERAMIEKLESSEN

  • Inschrijving

- Inschrijving voor cursussen kan via de website of via de mail. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Een week voor aanvang ontvangt u de factuur of Tikkie.

- Toewijzing van plaats gaat naar volgorde van inschrijving en betaling. Door betaling is de  inschrijving definitief.

- Cursistengegevens worden alleen door CAYAS gebruikt en niet verstrekt aan derden.

 

  • Annulering en wijziging door CAYAS

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt CAYAS zich het recht voor om de cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander datum. Zo ook bij onvoorziene verhindering van een docent, indien er geen geschikte vervanger beschikbaar is. Mocht een annulering of verplaatsing noodzakelijk zijn, dan wordt bekeken, in overleg met jou, of je dit andere tijdstip kan of wilt volgen. Indien bij annulering door ons geen vervangende cursus kan worden aangeboden, wordt het reeds betaalde cursusgeld terug gestort.

 

  • Verhindering

Bij verhindering van een les tijdens een blok van 8 lessen, is er de mogelijkheid, in overleg met de docent, een les in dat betreffende blok in te halen. Eventueel op een andere tijdstip indien hiervoor ruimte is.

 

  • De cursusruimte

De cursusruimte zal een kwartier voor aanvang toegankelijk zijn. Van u wordt verwacht dat u zorgvuldig omgaat met de materialen en helpt de ruimte netjes achter te laten aan het eind van de les. CAYAS is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is CAYAS aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke goederen.

 

  • Akkoord

- Door inschrijving verklaar je akkoord met de algemene voorwaarden.